Projektai

 

 

 

JUNGTINIS PROJEKTAS PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN! Nr. 10-010-J-0001-J03-00002

 

 

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla vykdo mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinį mokymą sektoriniuose praktinio mokymo centruose

 

 

JUNGTINIS PROJEKTAS PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!

 

 

DofETHE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD LIETUVA PROGRAMOS VYKDYTOJO SUBLILENCIJOS SUTARTIS 2021-07-21 Nr. RB-149

 

 

Erasmus+ projektas: „Kompetencijos – sumanaus žmogaus vertybinis pamatas“

 

 

Erasmus+ projektas: „Kompetencijos augina esamą ir būsimą profesionalą“

 

 

  • Mokykla, kaip socialinis partneris, dalyvauja Kauno technologijų mokymo centro jungtiniame projekte „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“Nr. 10-025-J-0001-J02-00019.
  • Mokykla, kaip socialinis partneris, dalyvauja Klaipėdos Ernesto Galvanausko jungtiniame projekte Nr. 10-025-J-0001-J02-00013 „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“
  • Mokykla, kaip socialinis partneris,dalyvauja Klaipėdos turizmo mokyklos vykdomame jungtiniame projekte „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!  Nr.10-025-J-0001-J02-00028.

 

 

 

ĮVYKĘ PROJEKTAI: