Gerbiama mokyklos bendruomene,

„Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes žmonės – keliautojai” (H. Heinė). Laimingi, kurie kvėpuoja lengvai, džiaugiasi paprastai, galvoja laisvai ir jaučiasi reikalingi.
Viso to linkime 2021 – aisiais metais.
                                                                                              Mokyklos administracija