Pamoka, „apsivilkusi“ integracijos rūbu

Pamoka, „apsivilkusi“ integracijos rūbu

Integracija – dažnai šiuolaikinėje visuomenėje vartojamas žodis. Jis aktualus ir ugdomojoje veikloje. Fizikos ir matematikos dalykų žinios, perteikiamos mokytojų Vaidos Abudauskaitės ir Beritos Juškienės, „apsivilko“ integruotos pamokos rūbu.  Tai neįprasta veikla nei mokiniams, nei mokytojoms. Refleksijos metu gauta informacija leis įvertinti mokinių pasitenkinimo lygį. Kolegių pamoką stebėjo kūno kultūros mokytojas Darius Bagdonas.