9-10 klasės

Būsimųjų devintokų, dešimtokų dėmesiui!

Norintys mokytis VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje devintoje (I gimnazijos), dešimtoje (II gimnazijos) klasėje 2022-2023 m.m. prašymus pildo atvykus į mokyklą.

Reikalingi šie dokumentai:

  • 8 ar 9  klasės baigimo pažymėjimas (pažyma);
  • sveikatos pažyma (027-1/a forma);
  • paso arba asmens tapatybės kortelės arba gimimo liudijimo kopija;
  • 2 fotonuotraukos (3×4 cm).

 

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS GIMNAZIJOS SKYRIAUS I KLASĖJE  (pildo mokinys),  (pildo tėvai, globėjai, rūpintojai)

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS GIMNAZIJOS SKYRIAUS II KLASĖJE  (pildo mokinys) (pildo tėvai, globėjai, rūpintojai)