Apie nacionalinį saugumą iš pirmų lūpų

Apie nacionalinį saugumą iš pirmų lūpų

„Pagrindinis Lietuvos kariuomenės tikslas – GGL (ginklu ginti Lietuvą)“, – teigia VšĮ Raseinių technologijos ir
verslo mokyklos fizinio ugdymo mokytojas, Lietuvos kariuomenės atsargos kapitonas Darius Bagdonas.

Šiais metais į ugdymo procesą integruojamas Nacionalinio saugumo modulis. Pirmos Gimnazijos skyriaus
klasės mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos kariuomenės Karinėmis oro pajėgomis, Karinių jūrų pajėgų
laivynu, Sausumos pajėgų ginkluote ir specialiosiomis pajėgomis ,,Aitvaras". Taip pat trumpai apžvelgti
kariniai laipsniai ir tarnybos kariuomenėje būdai bei terminai. Be to, pasidalinta mokytojo patirtimi apie
tarnybą Lietuvos kariuomenėje, peržiūrėtas reklaminis filmas apie Lietuvos Karo Akademiją.

„Nacionalinis saugumas peržengia vienos valstybės ribas ir tampa integralia NATO veiklos užduotimi“, –
apibendrindamas veiklą teigė Darius Bagdonas.