Apskaitininkas

APSKAITININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Taip pat mokoma dirbti kompiuterinėmis apskaitos programomis – Rivile, DB Apskaita, Stekas Plius ir kt.

Išlaikius apskaitininko kvalifikacijos egzaminą, išduodamas apskaitininko profesinio mokymo diplomas.

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.

Pagrindinės apskaitininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas

 

Išduodami dokumentai:

Baigusiems P42041101 programą (įstojusiems po 10 klasių):

  • vidurinės mokyklos brandos atestatas;
  • profesinio mokymo diplomas.

 

Baigusiems P4304110 programą (įstojusiems po 12 klasių):

  • profesinio mokymo diplomas.

 

Baigusiems T4304110 programą (jau turintiems pirmą kvalifikaciją):

  • profesinio mokymo diplomas.