Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Dokumentai, reglamentuojantys asmens įgytų kompetencijų vertinimą