Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

2020─2021 m. m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas

Apskaitininko  modulinė profesinio mokymo programa (T43041102), A(T)-1 grupė: 2021-02-25

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa (T43041101), AK(T)-3 grupė: 2020-10-08

Slaugytojo padėjėjo pirminio profesinio mokymo programa (T43091301), SP(T)-1 grupė: 2021-02-25

Slaugytojo padėjėjo pirminio profesinio mokymo programa (T43091301), SP(T)-2 grupė: 2021-03-19