Duomenų apsauga

Asmuo turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

 

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos Privatumo ir slapukų politika

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos bendrosios (mokinių) asmenų duomenų apsaugos taisyklės

Duomenų apsaugos pareigūnas

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma

Subjektų prašymų leisti ištaisyti duomenis forma

Subjektų prašymų ištrinti asmens duomenis forma