Erasmus+

Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse

Kintantis verslo pasaulis kelia iššūkius ir profesinio mokymo įstaigoms. Jose ugdomi mokiniai tampa verslo pasaulio dalyviais. Atsižvelgdama į švietimo politiką, įvardintą Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, naujas tendencijas darbo rinkoje, 2021-2024 metų Mokyklos strateginį planą, Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla teikė Švietimo  mainų paramos fondui (programa Erasmus+) projekto „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“ paraišką.  2021 metų rugpjūčio mėnesį gautas projekto įvertinimas nudžiugino mokyklos bendruomenę – projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas. Dalyvaudami projekte (nuo 2021-09-01 iki 2022-12-01) mokiniai ir mokytojai  stažuosis trijose Europos sąjungos šalyse: Austrijoje, Vokietijoje bei Lenkijoje. Įgyvendinant projektą numatyta vadovautis sąžiningumo, tvarumo, įtrauktiems bei įvairovės principais. Mobilumo projekto veikla turėtų prisidėti prie pokyčių rengiant ir įgyvendinant modulines profesinio mokymo programas, atveriant galimybes mokinių bei mokytojų kūrybingumui, ieškojimams, tobulėjimui, atvirumui.

Išliekamoji projekto vertė – naujų žinių ir gebėjimų, įgytų dalyvaujant mobilumo projekte, pagrindu brandinamos naujos mintys, idėjos, strategijos ateities veikloms, projektams

ERASMUS+  PROJEKTO  NR. 2021-1-LT01-KA122-VET-000016237  DALYVIŲ – ADMINISTRACIJOS IR PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ – ATRANKOS KONKURSAS

Konkursas vykdomas vadovaujantis Erasmus+ projekto dalyvių – administracijos ir pedagoginių darbuotojų – atrankos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2021-09-13 d. įsakymu Nr. V-

Dalyvių paraiškų vykti į mobilumo projektą Austrijoje nuo 2021-09-24 iki 2021-09-30

Paraiškas siųsti adresu:  zeiziene.jovita@gmail.com   galima iki 2021-09-17

Erasmus+ projekto dalyviai – Euroskills 2021 čempionato stebėtojai

2021 rugsėjo 25d. VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokytojai Marytė Koženiauskienė, Virginijus Laurinaitis ir Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė stebėjo „Euroskills 2021“- geriausių Europos profesionalų čempionatą. Geriausi Europos profesinių mokyklų mokiniai – virėjai, padavėjai, mėsininkai, IT specialistai, architektai, kraštovaizdžio dizaineriai, mūrininkai, elektrikai, kirpėjai, visažiztai, masažuotojai, slaugytojai, logistai, krovininių mašinų vairuotojai, floristai, mechanikai, suvirintojai, apdailininkai, siuvėjai, mechatronikai- varžėsi dėl čempiono vardo. Mokyklos mokytojai stebėjo darbą, džiaugėsi mokinių profesionalumu.

Pirmosios Erasmus+ projekto dalyvių pažinties akimirkos

Į Austrijoje vykstantį Erasmus+ projektą susirinko mokytojai iš 8 Lietuvos profesinių mokyklų: Raseinių, Kelmės,Joniškio, Švenčionių, Utenos, Kretingos, Biržų, Kauno.

.

Erasmus+ projekto dalyviai Gurke vienuolyne

Sekmadienio rytas Erasmus+ projekto dalyviams prasidėjo Gurke vienuolyno ir šalio jo esančio miestelio lankymu.

„Moteris ir jos darbinė karjera pokario metais bei šiandien“ (Erasmus+)

Erasmus+ dalyvių vizitas pas frau dr. Elisabeth Sickl „Moteris ir jos darbinė karjera pokario metais bei šiandien“ (nuostabi Sisi – Austrijos karalienės- suknelių kolekcija, privatus dramos teatras, koncertų salė, skulptūrų parkas ir nuostabus austriškas štrudelis)

„Nacionalinės austrų virtuvės pietūs šventėms. Verdu ir valgau pats“ (Erasmus+)

Erasmus+ projekto dalyviai pas ponią Martiną – „Nacionalinės austrų virtuvės pietūs šventėms. Verdu ir valgau pats“

Wilacho turizmo mokykla – dualinio mokymo pavyzdys Austrijoje

Erasmus+ projekto dalyviai lankėsi Wilacho turizmo mokykloje, kurioje sėmėsi dualinio mokymo patirties. Austrija profesiniame mokyme taiko pameistrystės arba dualinio mokymo formą. Dualinis mokymas – tai toks profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymai yra atskirti bei vykdomi dvejose vietose: mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę dalį (20 %), ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje (80 %), kuri atsakinga už praktinių žinių, įgūdžių bei kompetencijų perdavimą. Mokinys profesinėje mokykloje mokosi apie 4 metus (priklauso nuo konkrečios profesinio mokymo programos), iš kurių kaip jau minėta 20 proc. mokykloje, ir 80 proc. įmonėje. Įdomus pastebėjimas, kad Austrijos žemėje (Austrijos federaciją sudaro 9 žemės, t.y. administracinis teritorinis vienetas) profesinėse mokyklose mokymo programos nedubliuojamos, t. y., yra viena mokykla rengia automechanikus, kita mokykla IT specialistus, kita žemės ūkio darbuotojus ir t.t.ym pameistrystės arba dualinio mokymo formą.

.

Erasmus+ projekto dalyviai išbandomi aukščiu

 

Erasmus+ projekto dalyviai lankėsi ant piramidės kalno, kuris yra 400 m. virš Wörthersee (ežero). Nuostabus vaizdas atsiveria į aplinkines apylinkes.

Erasmus+ dalyvius verslumo mokė Albin Otti

Erasmus+ projekto dalyviai lankėsi pas bitininką Albin Otti, kuris 2 kartus Austrijoje pripažintas geriausiu meistru. Jis pasakojo, ką gamina iš bičių suneštų gėrybių. Tai ne tik medus, bet ir vaistai, žvakės, kremas. Šio bitininko verslo idėja atitinka šiuolaikinį tvarumo principą – viskas, kas išgauta iš gamtos – panaudojama.

Erasmus+ Wolfsberg mokykloje

Erasmus+ projekto dalyviai lankėsi Wolfsberg profesinėje mokykloje, klausėsi direktoriaus pranešimo „Profesinio mokymo sistema, jos stipriosios ir silpnosios pusės“

Kaip suburti talentingą darbinę komandą?

Ersamus+ dalyvius bendrai veiklai kvietė Etiopijos atstovai. Buvo grojama, šokama, diskutuojama apie tai, kaip  mokytojas ar vadovas jaučiasi būdamas kolektyve, ko reikia, kad atsirastų bendra ir harmoninga veikla.

Erasmus + dalyviai Klagenfurte

Paskutinė Erasmus+ projekto dalyvių diena buvo praleista Klagenfurte. Susipažinta su egzaminų centro veikla, aplankytos įžymios miesto vietos.

Erasmus+ programos įtraukties parama dalyviams

Erasmus + programos projekto „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse, vykdomo VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, dotacijoje numatyta įtraukties parama projekto dalyviams. 7 mokiniai (tarptautinių vežimų vairuotojo – ekspeditoriaus bei automobilių mechaniko specialybių), vykstantys į Austriją, gavo materialinę paramą.

 

Parengiamasis vizitas Austrijoje

Spalio 1-4 dienomis projektų vadovė Jovita Žeižienė buvo išvykusi į parengiamąjį vizitą Austrijoje. Ji susitiko su priimančios organizacijos vadove Aldona Biedermann. Buvo aptartos mokinių mobilumo sąlygos, laikotarpis, apžiūrėtos būsimos darbo vietos.

III kurso automobilių mechaniko ir tarptautinių vežimų vairuotojo- ekspeditoriaus specialybių mokiniai startavo (2021-10-13) Erasmus+ mobilumo projekte Austrijoje, Savo profesinius, kompetencinius, kultūrinius gebėjimus tobulina Klagenfurto verslo įmonėse.

Erasmus+ praktikantai susipažįsta su Alpėmis

Erasmus+ programos stažuotės Austrijoje metu VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokiniai ne tik tobulina profesinius įgūdžius, bet ir susipažįsta su Alpių didybe (nuotraukos asmeninių mokinių archyvų).

Erasmus+ projekto mokinių komanda Austrijoje

ERASMUS+ KA1 – Learning Mobility of Individuals VET learner and staff mobility

PROGRAMME (2021-2027)

 Public Institution Raseiniai Technology and Business School Muziejaus str. 8, LT-60122 Raseiniai, Litauen

Project „Competence development through dual education and internship in EU countries“ („Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“)

Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000016237

 Why did you apply for this project?

1.To provide opportunity for 3managers, responsible for vocational education and training (VET), 6VET teachers and 21students with fewer opportunities to participate in mobility traineeships in AT, PL,DE SMEs,where the acquired professional knowledge, skills and competences would contribute to the development of VET processes through application of AT,DE and PL dual training and apprenticeships experience. 2.To use the international perception of technical, methodological,social and special professional competencies as a tool for faster introduction of dual training and apprenticeship in the center and recognition of qualifications, increasing process employment and reducing social exclusion in business, work process and society. 3.To develop community’s innovative skills and abilities, which are required for modern and future work activities, and which are aimed at the needs of the state, municipalities and the economy; to train specialists in economic development forecasts, which wou.

What do you want to achieve by implementing the Project

1.It is a response to the goals set in the school’s quality assurance and internationalization development strategy:high quality vocational training,international methodologies that promote and support the learning process, international student mobility,creation of environment favourable to internationalization based on project experience and products, removal of obstacles to internationalization and implementation of appropriate measures 2.It will contribute to faster introduction of dual training and apprenticeship in Raseiniai TBSchool 3.It will enable closer cooperation between the center community and Raseiniai district social partners 4.New trends create a new need to achieve a deeper level of international cooperation in vocational education and training- to focus not only on the quantity of activities, but also on a new quality.The more projects, the more diverse experiences and better employment prospects 5.It will prepare talented and creative employee sought by the employer.

What activities are you going to implement?

 1.The 5-day traineeship will be attended by 3managers of the center responsible for vocational training, 1to each country- Austria, Germany and Poland. 2.The 5-day observational traineeships will be attended by 6 vocational teachers, representing all vocational training programs of the center, 2 to each country – AT, DE and PL. VT managers and teachers will participate in a 5-day observational traineeships: they will have real opportunities to participate directly in the dual training and apprenticeship process, to get acquainted with the teaching and work organization procedures; they will test the latest teaching aids or technological equipment, will gain a better understanding of the labor market qualification requirements for learners as well as labor market demands in regard to professions. 3.The 3 traineeships will be attended by 21 students with fewer opportunities, representing all teaching programs offered at the school: 7 to each host organization and an accompanying teacher.

What results do you expect your project to have?

 1.After analyzing the best experiences of EU countries (DE, AT and PL) and after gaining new knowledge, the participants will immediately start the vocational training reform of Raseiniai TBS through reorganization of the management and financing procedures with an aim of setting new quality requirements in vocational education: introduction of dual training and promotion of apprenticeships as well as the recognition of qualifications 2.A new understanding of the use of EU funds and transparency elements will facilitate more precise organization of the management and financing procedures of PI Raseiniai Technology and Business School, facilitate attraction and involvement of businesses in the educational process, will help the community itself to generate additional income from services provided 3.To improve efficiency, school managers will delegate activities in a more targeted manner, allocating functions, dual teaching and apprenticeships more precisely to the organizing council.

VšĮ RTVM: sėkmingai įgyvendintas projektas – indėlis į profesinį ugdymą rajone

Praplėstas akiratis, praturtintos ir mokinių, ir mokytojų, ir vadovų žinios bei kompetencijos – tokie VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje (VšĮ RTVM) sėkmingai baigto įgyvendinti Erasmus+ programos projekto „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“ rezultatai. Stažuotėse trijose šalyse – Austrijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje – dalyvavo 21 mokinys ir 9 mokytojai, turėję galimybę susipažinti su dualinio mokymo ir pameistrystės teikiamomis galimybėmis.

Pasak projekto vadovės, VšĮ RTVM Gimnazijos skyriaus vedėjos Jovitos Žeižienės, šis profesinio mokymo programų mokiniams ir mokytojams skirtas projektas atvėrė galimybes, susipažinus su šalyse, turinčiose gilias dualinio mokymo tradicijas, taikoma praktika, įžvelgti naujų galimybių taikyti šį modelį ugdymo procese. Tai ypatingai svarbu šių dienų kontekste, kai profesinis mokymas tiek Lietuvoje, tiek daugelyje Europos valstybių, stingant konkretų amatą įgijusių kvalifikuotų darbuotojų, pastaruoju metu išgyvena savotišką renesansą.

„Stiprų, konkurencingą darbuotoją galintį išugdyti profesinį mokymą šiuo metu kaip tikslą kelia Lietuvos švietimo politikos formuotojai, ugdymo ekspertai. Svarstoma, kaip profesinį mokymą paversti patraukliu, kad jį rinktųsi daugiau jaunuolių, o pats mokymas labiau atitiktų verslo ir visuomenės poreikius. Šis projektas, neabejoju, leido ir mokiniams, ir mokytojams, ir vadovams „parsivežti“ naujų, „šviežių“ idėjų, kur link galėtume judėti, svarstant apie dualinio mokymo modelio taikymą mūsų mokykloje“, – sako J. Žeižienė.

Anot jos, atsižvelgus, kad  VšĮ RTVM yra vienintelė ugdymo įstaiga rajone, teikianti profesinį ugdymą, projektas svarbus ir regione veikiantiems verslams, siekiantiems plėtros ir užsienio kapitalo investicijų. Tam svarbu užsitikrinti, kad regione būtų parengta kvalifikuotų specialistų, o jų įgyta tarptautinė patirtis – tik didina konkurencingumą.

Savo ruožtu, profesinio mokymo mokytoja Ilona Minialgienė akcentuoja, kad kiekviena tokia patirtis praturtina, leidžia į profesinį mokymą pažvelgti naujai.

„Siekdami naujos profesinio mokymo kokybės privalome judėti koja kojon su kitomis Europos šalimis. Tad tokia patirtis, kai galime vykti į vadinamuosius darbo stebėjimo vizitus, yra neįkainojama, siekiant naujos profesinio mokymo kokybės. Juk visi dirbame vardan vieno tikslo – parengti darbdaviui reikalingą talentingą ir kūrybišką darbuotoją“, – teigia I. Minialgienė.

Apie naujas patirtis vienas iš projekto dalyvių – Renaldas Dumskis – sako, kad įgytos žinios ir patirtis tokios, kurių nekeistų į nieką.  „Projektas – tai ir naujos žinios, ir nauji įgūdžiai, ir naujos patirtys bei, žinoma, pažintys. Mėnesio laiko stažuotė užsienyje leido ir susipažinti su mūsų specialybėje naudojamomis naujausiomis technologijomis, ir įgyti darbo komandoje patirties, sprendžiant kasdienius iššūkius. Be to, svariai praplėstas akiratis – kita šalis, kultūra. Paprastai tariant, tai patirtis, kurią nedvejodamas sutikčiau pakartoti. Vienareikšmiškai – tokie projektai reikalingi, rekomenduočiau kiekvienam, turinčiam galimybę, juose dalyvauti“, – sako automobilių mechaniko specialybę VšĮ RTVM pasirinkęs vaikinas.

Erasmus+ programos projektas „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“ įgyvendintas 2021-2022 metais, trijose šalyse organizuoti mokinių mobilumo bei darbo stebėjimo (angl. job shadowing) vizitai. Projekte prioritetas teiktas mažiau galimybių turinčių mokinių įtraukčiai. Be to, projekte dėmesys skirtas ekologiškam, t. y. vadinamajam žaliajam, keliavimui. Projektas finansuotas Europos Sąjungos lėšomis.