Europos kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimas

Europos kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimas

Spalio 18 d. minima Europos kovos su prekyba žmonėmis diena. Šios dienos minėjimo tikslas – skleisti žinią apie prekybos žmonėmis pavojų. Mūsų mokykla šią dieną minėjo pasitelkdama vieną iš meninių priemonių – performansą. Buvo atkreiptas dėmesys į opią šių dienų socialinę problemą. Mokiniai vaizdavo dvi prekybos žmonėmis formas: vergišką darbą ir seksualinį išnaudojimą. „Tyliuosius‘‘ aktorius gaubė „STOP” juosta, kuri simbolizavo pasipriešinimą žmonių prekybai ir atspindėjo parduotų žmonių atskyrimą nuo visuomenės. Renginį inicijavo mokinių taryba ir socialinė pedagogė.