Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena

„Mokytoja, ką jūs prisimenat iš gyvenimo Sibire“, „Tai mano senelių tremties dokumentai“, filmo „Tarp pilkų debesų“ ištraukos įsivaizduojamame gyvuliniame vagone, „Jei ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos…“ – daina iš mokinių lūpų ir širdies“ – tai tik keletas momentų iš Gedulo ir Vilties dienos minėjimo VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje.
„Netradicinio ugdymo metu mokiniai ir fiziškai, ir dvasiškai „prisilietė“ prie išgyvenimų, potyrių, kurie teko lietuviams, tremiamiems ir ištremtiems į Sibirą“, – teigia Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė, primindama, kad Gedulo ir vilties diena yra skirta prisiminti ir pagerbti nukentėjusiuosius nuo sovietų represijų.