Integruota kompiuterinės leidybos ir anglų kalbos pamoka

Integruota kompiuterinės leidybos ir anglų kalbos pamoka

Gruodžio 20 dieną mokytojos Vaida Abudauskaitė ir Rasa Matulaitė IIGB klasei vedė integruotą kalėdinę pamoką ,,Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas mokantis užsienio kalbų”. Pamokos tikslas buvo mokinius supažindinti ir išmokyti taikyti informacines technologijas angliškiems komiksams ir pasakojimams kurti. Mokiniai buvo peržiūrėję ir išanalizavę pagal Č. Dikenso romaną ,,A Christmas Carol“ sukurtą filmą. Pasiskirstę grupelėmis, jie ieškojo kūrinio personažų, vaizdų bei scenų ir juos ,,prakalbino“ angliškai. Mokiniai įsivertino pamokos darbą – perteikdami kūrinio kalėdinę nuotaiką sukūrė puikius komiksus.