Įtraukusis ugdymas

 

Profesinio mokymo programos, kurios yra  įgyvendinamos  kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa

 

VIRĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

 

TAI SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS ASMENIMS PRITAIKYTA PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA, ĮGYVENDINAMA KARTU SU SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA

 

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės.

Dirbama pamainomis. Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

 

ŠALTKAVIO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

 

TAI SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS ASMENIMS PRITAIKYTA PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA, ĮGYVENDINAMA KARTU SU SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA

 

Programos paskirtis. Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam šaltkalviui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti atlikti šaltkalvio darbus, mechaniškai apdirbti detales ir atlikti šaltkalviškas operacijas.

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs šaltkalvio kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, susijusiose su metalo apdirbimu.

Tipinės darbo priemonės: metalo pjovimo staklės, elektriniai įrankiai ir įrenginiai, įrankiai, skirti šaltkalviškiems darbams dirbti, darbų saugos priemonės.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama pramonės įmonių ir mokyklos praktinių užsiėmimų patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų pagalba, prisitaikant prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atliekant įvairius veiklos veiksmus ir operacijas (detalių gręžimas, sriegimas, plėtimas, gilinimas, kirpimas, pjovimas), pritaikant žinomus ir išbandytus sprendimus, vadovaudamasis šaltkalviškus darbus reglamentuojančiais dokumentais

Šaltkalvis savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, atidumas, pareigingumas, kūno koordinacija, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija, ištvermė.