Kalėdinė dvasia Vytauto Mačernio žodžiais atkeliavo į širdis

Kalėdinė dvasia Vytauto Mačernio žodžiais atkeliavo į širdis

Gruodžio 15 dieną mokyklos bibliotekos vedėja Lina Afanasjevienė ir Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė kvietė į meninio skaitymo konkursą, skirtą poeto V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo 19 mokinių, kurie meniškai skaitė pasirinktus autoriaus tekstus: sonetus, vizijas, laiškus. Poeto kūryba atgimė ne tik eilėmis, bet ir daina: 2A(v)-2020 grupės mokinys Paulius Ruibys, eilėraščiui ,,Aš pažinau karalių tavyje“ sukūręs muziką, ir su Gabija Marcinkute bei grupės vadovu Deiviu Koba nudžiugino muzikiniu numeriu.