Kompetencijos – sumanaus žmogaus vertybinis pamatas

Erasmus+ projektas: „Kompetencijos – sumanaus žmogaus vertybinis pamatas“

Projekto numeris: 2022-1-LT01-KA122-SCH-000073756

Laikotarpis: 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. vasario 29 d.

Aplinka: Ugdymo procesas, kaip ir visos kitos sritys, veikiamas globalizacijos, o tai reiškia, kad ugdymo proceso dalyviai nuolat susiduria su naujais, dar neįveiktais iššūkiais, turi būti itin pragmatiški. Norėdami sėkmingai veikti neapibrėžtume, kai daugelis ribų ir sienų yra ištrintos, ugdymo proceso dalyviai privalo plėsti žinias, kompetenciją, akiratį, ieškoti naujų ugdymo proceso modelių, siekiant prisitaikyti prie laikmečio diktuojamų sąlygų.

Projekto veiklos prisidės prie pažangios visuomenės formavimo, kadangi leis skatinti mokinius ir mokytojus būti atvirus naujovėms, pasaulinei konkurencijai, padės labiau ją suprasti, nebijoti pokyčių, nebijoti klysti – tai svarbios detalės, siekiant pažangios visuomenės kintančiame pasaulyje.

Tikslai: Skatinti mokinius ir bendrojo ugdymo mokytojus tobulinti bendrųjų gebėjimų įgūdžius dalyvaujant stažuotėje ES valstybėse. Užtikrinti mobilumo kokybę ir projekto rezultatų sklaidos efektyvumą. Mokiniai ir mokytojai dalyvaus užsienio šalių mokyklų vykdomame ugdymo procese, susipažins su taikomais metodais, naudojama mokymosi medžiaga, taikomomis inovatyviomis ugdymo technologijomis ir tobulins kompetencijų ugdymą. Taip pat turės galimybę pagerinti kalbines, kultūrines ir komunikavimo kompetencijas.

Numatyti mobilumo vizitai:

  • Trys bendrojo ugdymo programų mokytojų darbo stebėjimo (angl. job shadowing) vizitai į 3 skirtingas šalis.
  • Keturi bendrojo ugdymo programų mokinių mobilumo vizitai į 3 skirtingas šalis.

Projekto uždavinių vertinimas: bus taikomas formalus ir neformalus projekto uždavinių įgyvendinimo vertinimas.

  • Formalus: projekto dalyvių ataskaitos, Europass dokumentai, anketinė dalyvių apklausa.
  • Neformalus: projekto veiklų pristatymas mokyklos bendruomenei, mokytojų tarybos susirinkimuose, Gimnazijos skyriaus mokytojų metodinės grupės susirinkimuose. Mokytojai prisidės atnaujinant bendrąsias programas, kuriose itin didelis dėmesys skiriamas ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų ugdymui.

Atsakingas asmuo: Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė (el. p. mok.dalis@rtvm.lt).

 

Mobilumas Hamburge

Mobilume dalyvavo 2 Gimnazijos skyriaus mokytojai bei 7 mokiniai.  Mokinių vizitą sudarė keletas veiklų: komunikacinė (bendravimas anglų bei vokiečių kalbomis), technologinė (praktinio mokymo vietose susipažinta su technologiniais procesais, “pasimatuotos” pardavėjo, konditerio, automobilių mechanikų specialybės), kultūrinė (pažintis su Vokietija, jos istorija ir dabartimi, pasivaikščiojimas po HAFENCITY, kelionė laivu Elbės upe, miniatiūrų muziejaus „Miniatür Wunderland“ lankymas), orientacinė (kelionės metro, autobusu, orientavimasis aplinkoje naudojantis žemėlapiu, programėlėmis telefone).

Mokytojos tobulino vadybinę (įvardinti Vokietijos švietimo sistemos ypatumai, privalumai),  profesinę (refleksijos ir mokymo darbo vietoje metodų speficika), verslumo (komandinis darbas, komunikacija, pasitikėjimas savimi, išteklių valdymas dirbant realioje darbo aplinkoje tarptautinėje komandoje), kultūrinę (Hamburgo istorija, kultūra) kompetencijas. Mokytojos darbą stebėjo AUG construction įmonėje,  Buxtehude Berufsbildende Schulen BBS, Staatliche Gewerbeschule Kraftfahrzeugtechnik mokyklose, dalyvavo diskusijose „Švietimo sistemos pokyčiai (dualinio ugdymo įvedimas / verslo įmonių ir mokymo įstaigų bendradarbiavimas), privalumai ir trūkumai“, „Įmonėse taikomas metodas kaip „mokymas darbo vietoje“.

 

 

Knyga – Mobilumas Hamburge

 

Mobilumas Turine

Į pirmąjį mobilumą Turine vyko 2 Gimnazijos skyriaus mokytojai ir 5 mokiniai. Susitikę  su Humacapiact atstovais mokytojai susipažino Italijos švietimo sistema, palygino  Lietuvos ir Italijos švietimo sistemas, aptarė skirtumus ir panašumus. Mokiniai ir mokytojai taip pat vyko į Piazza Dei Mestieri, J. B. Beccari mokyklas susipažino su jos veikla, struktūra, dualinio švietimo sistema ir jos pavyzdžiais,  stebėjo  veiklą švietimo institucijose, diskutavo  apie optimaliausius, efektyviausius metodus šiuolaikiniame švietime. Mokiniai dalyvavo istorijos pamokose, pristatė Lietuvą ir savo mokyklą, diskutavo su Italijos mokiniais.  Be to, vykta į OSCALITO įmonę, susipažinta su jos veikla, darbuotojais, struktūra. Mokytojai tobulino vadybinę, profesinę, verslumo, komunikacinę kompetencijas. Kultūrinė kompetencija plėsta lankant Turino ir Milano miestus, Nacionalinį automobilių bei Egizo muziejus.

Mobilumas Turine (II)

 

Antrajame mobilume Turine dalyvavo 5 mokiniai. Juos vizito metu lydėjo Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė. Mokiniai susitikę su Humacapiact srls atstovais aptarė projekto veiklas, susipažino su Turino bei Italijos istorija. Piaza Dei Mestieri mokykloje dalyvauta  anglų kalbos pamokose, pristatyta Lietuvos istorija Italijos mokiniams, diskutuota apie jaunimo pomėgius, galimybes mokytis įvairių gebėjimų mokiniams, studijų galimybes. Be to, vykta į įmonę OSCALITO, susipažinimas su jos veikla. Taip pat vykta į istorines tradicijas turinčią įmonę Associazione dei Couchi di Torino. Čia vyko technologijų pamokos.

Įvairiapusės veiklos prisideda prie kompetencijų, kurios yra sumanaus žmogaus vertybinis pamatas, ugdymo.

 

Knyga – Mobilumas Turine

 

Mobilumas Grybow

Mobilume dalyvavo 2 Gimnazijos skyriaus mokytojai bei 7 mokiniai.

Mokinių iš Lietuvos laukė susitikimas su Grybow licėjaus mokiniais, veiklos pamokose, sporto rungtys, edukacinė veikla bitininkystės muziejuje, pirmosios pagalbos teikimo pamokos,  kultūrinės išvykos į Nowy Sącz bei Zakopanę (šios vietovės svarba lietuvių kultūrai), apsilankymas buvusioje Lenkijos sostinėje – Krokuvoje: senamiestyje, žydų kvartale, edukacinė veikla Grybow tvirtovėje.

Mokytojų mobilumas apėmė veiklų stebėjimą ir aptarimą:“ Universalių ir specifinių metodų taikymas ugdymo procese”; Pirmos mecininės pagalbos svarba mokyklos gyvenime – pratybų stebėjimas, dalyvavimas, įvertinimas; Biologijos pamoka ir kūrybiškumo dirbtuvėlės  medaus perdirbimo įmonėje; išvykimas į kultūrinę kelionę į Zakopanę; apsilankymas buvusioje Lenkijos sostinėje Krokuvoje: Kazimiešo kvartalas ir Krokuvos žydų likimas; filmo “Šindlerio sąrašas” pėdsakais.

Mobilumo metu patobulintos šios mokytojų kompetencijos:  vadybinė kompetencija – Lenkijos ir Lietuvos švietimo sistemų ypatumai, ateities perspektyvos; profesinė kompetencija – ugdymo procese taikomų metodų speficika, pritaikomumas; verslumo kompetencija – komandinis darbas, komunikacija, pasitikėjimas savimi, išteklių valdymas dirbant realioje darbo aplinkoje tarptautinėje komandoje; kultūrinė kompetencija – susipažinta su Lenkijos istorija, kultūra.

 

Knyga – Mobilumas Grybow

 

VšĮ RTVM sėkmingai įgyvendino dar vieną Erasmus+ projektą: stažuotasi trijose valstybėse.

 

Lenkija, Vokietija, Italija – šalys, su kurių ugdymo procesu, specifika, mokymo programomis, taip pat taikomais modeliais ir principais, ugdymo technologijomis galimybę susipažinti turėjo 24 VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos (VšĮ RTVM) mokiniai ir 6 mokytojai. Visi jie – Erasmus+ programos projekto „Kompetencijos – sumanaus žmogaus vertybinis pamatas“ dalyviai.

 

Pasak projekto vadovės, VšĮ RTVM Gimnazijos skyriaus vedėjos Jovitos Žeižienės, šiuo projektu buvo siekiama skatinti mokinius ir bendrojo ugdymo mokytojus tobulinti bendrąsias kompetencijas.

 

„Ugdymo procesas, kaip ir visos kitos sritys, yra veikiamas globalizacijos, o tai reiškia, kad tiek mokiniai, tiek mokytojai nuolat susiduria su naujais, dar neįveiktais iššūkiais. Todėl, siekiant prisitaikyti prie laikmečio diktuojamų sąlygų, būtina plėsti žinias, kompetenciją, akiratį, ieškoti naujų ugdymo proceso modelių. Visa tai ir atliepia šis Erasmus+ programos projektas“, – akcentuoja J. Žeižienė.

 

Savo ruožtu, VšĮ RTVM chemijos mokytoja, projekto dalyvė, Silva Lapkauskienė pabrėžia, kad kiekviena tokia patirtis praturtina, skatina mokinius ir mokytojus būti atvirus naujovėms, pasaulinei konkurencijai, padeda drąsiau žvelgti į pokyčius, nebijoti klysti – tai svarbios detalės, siekiant pažangios visuomenės kintančiame pasaulyje.

 

„Galimybė susipažinti su Vakarų Europos švietimo sistema, „perimti“ gerąją praktiką, tam tikrus modelius ir principus – tai neįkainojama ir vertinga patirtis, kurios neturėtume, jei ne šis Erasmus+ programos projektas“, – sako mokytoja.

 

Erasmus+ programos projektas „Kompetencijos – sumanaus žmogaus vertybinis pamatas“ įgyvendintas 2022-2023 metais, trijose šalyse organizuoti keturi mokinių mobilumo bei trys darbo stebėjimo (angl. job shadowing) vizitai. Projekte prioritetas teiktas mažiau galimybių turinčių mokinių įtraukčiai. Be to, projekte dėmesys skirtas ekologiškam, t. y. vadinamajam žaliajam, keliavimui. Projektas finansuotas Europos Sąjungos lėšomis.