Kompetencijos – sumanaus žmogaus vertybinis pamatas

Erasmus+ projektas: „Kompetencijos – sumanaus žmogaus vertybinis pamatas“

Projekto numeris: 2022-1-LT01-KA122-SCH-000073756

Laikotarpis: 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. vasario 29 d.

Aplinka: Ugdymo procesas, kaip ir visos kitos sritys, veikiamas globalizacijos, o tai reiškia, kad ugdymo proceso dalyviai nuolat susiduria su naujais, dar neįveiktais iššūkiais, turi būti itin pragmatiški. Norėdami sėkmingai veikti neapibrėžtume, kai daugelis ribų ir sienų yra ištrintos, ugdymo proceso dalyviai privalo plėsti žinias, kompetenciją, akiratį, ieškoti naujų ugdymo proceso modelių, siekiant prisitaikyti prie laikmečio diktuojamų sąlygų.

Projekto veiklos prisidės prie pažangios visuomenės formavimo, kadangi leis skatinti mokinius ir mokytojus būti atvirus naujovėms, pasaulinei konkurencijai, padės labiau ją suprasti, nebijoti pokyčių, nebijoti klysti – tai svarbios detalės, siekiant pažangios visuomenės kintančiame pasaulyje.

Tikslai: Skatinti mokinius ir bendrojo ugdymo mokytojus tobulinti bendrųjų gebėjimų įgūdžius dalyvaujant stažuotėje ES valstybėse. Užtikrinti mobilumo kokybę ir projekto rezultatų sklaidos efektyvumą. Mokiniai ir mokytojai dalyvaus užsienio šalių mokyklų vykdomame ugdymo procese, susipažins su taikomais metodais, naudojama mokymosi medžiaga, taikomomis inovatyviomis ugdymo technologijomis ir tobulins kompetencijų ugdymą. Taip pat turės galimybę pagerinti kalbines, kultūrines ir komunikavimo kompetencijas.

Numatyti mobilumo vizitai:

  • Trys bendrojo ugdymo programų mokytojų darbo stebėjimo (angl. job shadowing) vizitai į 3 skirtingas šalis.
  • Keturi bendrojo ugdymo programų mokinių mobilumo vizitai į 3 skirtingas šalis.

Projekto uždavinių vertinimas: bus taikomas formalus ir neformalus projekto uždavinių įgyvendinimo vertinimas.

  • Formalus: projekto dalyvių ataskaitos, Europass dokumentai, anketinė dalyvių apklausa.
  • Neformalus: projekto veiklų pristatymas mokyklos bendruomenei, mokytojų tarybos susirinkimuose, Gimnazijos skyriaus mokytojų metodinės grupės susirinkimuose. Mokytojai prisidės atnaujinant bendrąsias programas, kuriose itin didelis dėmesys skiriamas ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų ugdymui.

Atsakingas asmuo: Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė (el. p. mok.dalis@rtvm.lt).