Konkursai

 

  MENINIO SKAITYMO KONKURSO

„Kažkaip tave prisiminiau“  (Skirta Vytautui Mačerniui)

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

  1. Meninio skaitymo konkurso „Kažkaip tave prisiminiau“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
  2. Konkursą organizuoja VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė ir bibliotekos vedėja Lina Afanasjevienė.
  3. Informacija apie konkursą skelbiama mokyklos interneto tinklapyje ir socialiniame tinkle.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę.
  2. Konkurso uždaviniai:

5.1. Skatinti domėtis mokinius literatūra;

5.2. Ugdyti mokinių kūrybiškumą;

5.3. Puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

  1. Konkurse gali dalyvauti 9-12 klasių mokiniai.
  2. Skaitovai gali skaityti VIENĄ KŪRINĮ.
  3. Skaitovo pasirodymo trukmė ne daugiau kaip 7 minutės.
  4. Jei skaitovas viršija nurodytą programos trukmę, vertinimo komisija turi teisę programą nutraukti.
  5. Skaitovų konkurso dalyviai vertinami vienoje amžiaus grupėje: 9-12 klasių, visiems dalyvaujant viename sraute.
  6. Konkursas yra vieno etapo.

 IV. KONKURSO VERTINIMAS

11. Konkurso dalyvius vertina komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai.

12. Konkurso laimėtojai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

 V. VERTINIMO KRITERIJAI

13. Pasirinktų tekstų meninė kokybė.

14. Pasirinkto kūrinio temos aktualumas.

15. Pasirinkto kūrinio atitikimas skaitovo amžiui, gyvenimo patirčiai.

16 . Skaitovo gebėjimas aiškiai ir suprantamai perteikti klausytojui pasirinkto kūrinio mintį.

17. Skaitovo gebėjimas emociškai paveikti klausytojus.

18. Skaitovo gebėjimas išlaikyti pasirinktą objektą – pasakoti klausytojui.

19. Skaitovo gebėjimas naudoti savo balso diapazoną.

20. Skaitovo kalbos kultūros kokybė.

21. Skaitovo sceninė laikysena (apranga, eisena, stovėsena, kūno plastika).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus iš anksto apie tai informavę dalyvius.

 23. Siekiant užtikrinti saugumą, į konkursą registruojama ne daugiau nei 20 dalyvių.

24. Jeigu dėl Covid-19 pandemijos grėsmės nebus galimybių surengti konkursą VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, skaitovų bus prašoma iki 2021 m. gruodžio 23 dienos atsisiųsti vaizdo įrašus. Apie tai konkurso organizatoriai dalyvius informuos atskirai.