Korupcijos prevencija

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla siekia užtikrinti efektyvų korupcijos prevencijos vykdymo įstaigos viduje procesą, kurti socialinę gerovę ir prisidėti prie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo. Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla, įgyvendindama korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi:

 

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolę – Vaiva Bukauskienė

Kontaktai, kuriais anonimiškai galite pranešti apie korupcijos atvejus:

El paštas: korupcija@rtvm.lt

Tel. 8 659 70 857

 

 

Viešojoje įstaigoje Raseinių technologijos ir verslo mokykloje siekiama skaidrumo ir nešališkumo. Jeigu Mokyklos darbuotojams norima atsidėkoti už gerai atliktą darbą ar bendradarbiavimą, geriausias būdas tai padaryti – padėkoti žodžiu, parašyti padėką raštu.

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje yra galimybė pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimą, to pagrindas – teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą įstaigoje (asmuo neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius).

Informaciją apie korupcinio pobūdžio pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją raštu ar žodžiu. Daugiau informacijos:

https://rtvm.lt/praseju-apsauga/

 

Testas

Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų edukaciniais tikslais sukurtas testas pasitikrinti korupcijos prevencijos žinias dovanų politikos klausimais:

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570