Korupcijos prevencija

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolę – Vaiva Bukauskienė

Kontaktai, kuriais anonimiškai galite pranešti apie korupcijos atvejus:

El paštas: korupcija@rtvm.lt

Tel. 8 659 70857

Korupcijos prevencijos programa 2021–2023 m.

Motyvuotos išvados