Laiškas iš ateities

Laiškas iš ateities

Gimnazijos skyriaus IG klasės mokiniai dalyvauja projekte „Mums rūpi ateitis“. Viena iš šio projekto veiklų – rašinys „Laiškas iš ateities“. Lapkričio pabaigoje lietuvių kalbos mokytoja Ilona Petroševičienė kvietė mokinius rašyti laiškus apie tai, kas žmonijos ir mūsų planetos laukia po 100 ar daugiau metų, kaip ateities kartos įvertins mūsų gyvenimo stilių, pastangas išsaugoti švarią ir saugią aplinką. Geriausi laiškai buvo iškabinti mokyklos stende.