Netradicinė tikybos pamoka „Ar pažįstu save?“

Netradicinė tikybos pamoka „Ar pažįstu save?“

Gegužės 25 dieną 1TPR1-2022, 1TPR2-2022, 1V-2022 grupių mokiniai per netradicinę tikybos pamoką „Ar pažįstu save?“ susitiko su profesijos mokytoja eksperte Danute Asauskiene. Mokytoja, dalindamasi savo gyvenimiška patirtimi, patarė visada užbaigti pradėtą darbą, vertinti įgytas žinias ir siekti savo svajonių. Mokiniai susipažino su apskaitininko specialybe. „Geriausias mokytojas – darbas“,-teigė Danutė Asauskienė.