Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pagrindinio išsilavinimo įgijimo

2019-2020 m. m. PUPP tvarkaraštis

2019-2020 m. m. PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo aktuali redakcija

2019-2020 m. m. PUPP vykdymo instrukcija matematika

2019-2020 m. m. PUPP vykdymo instrukcija lietuvių kalba ir literatūra žodžiu

2019-2020 m. m. PUPP vykdymo instrukcija lietuvių kalba ir literatūra raštu I dalis 

2019-2020 m. m. PUPP vykdymo instrukcija lietuvių kalba ir literatūra raštu II dalis

 

2020-03-23 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informavo, jog 2019-2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) dešimtokams ) nevyks.

Dešimtokams bus pasiūlyta savarankiškai atlikti PUPP lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos užduotis nuotoliniu būdu ir įsivertinti savo pasiekimus. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas būtų išduodamas įrašant metinius įvertinimus.