Pardavėjas-kasininkas

PARDAVĖJO-KASININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

Programos paskirtis. Pardavėjo-kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam pardavėjui-kasininkui parengti, kuris gebėtų paruošti darbo vietą ir įrangą darbui, paruošti prekes pardavimui, priimti prekes iš tiekėjų, jas sandėliuoti, aptarnauti pirkėjus, juos konsultuoti, atsiskaityti už prekes bei vykdyti materialinių vertybių apskaitą prekybos įmonėje.

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs pardavėjo-kasininko kvalifikaciją, galės dirbti didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonėse. Dirbama prekybos salėje, prekių priėmimo ir išdavimo vietoje, sandėlyje, lauko prekybos vietoje. Veikla atliekama savarankiškai, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir esant išorinei atlikimo kokybės kontrolei. Darbo priemonės: svėrimo ir matavimo įrenginiai, smulkinimo ir pjaustymo įrenginiai, fasavimo, pakavimo, vakuumavimo, ženklinimo, šaldymo, šildymo ir šiluminio maisto paruošimo įrenginiai, kėlimo ir transportavimo įrenginiai, elektroniniai kasos aparatai, kompiuterinės informacinės sistemos.

Galimas darbas pagal slenkantį grafiką, darbas tiesiogiai susijęs su fiziniu krūviu. Galima konfliktinių situacijų su klientais rizika.

Pardavėjas-kasininkas savo veikloje privalo vadovautis prekybą reglamentuojančiais teisės aktais, laikytis bendrųjų ir specifinių pardavėjo-kasininko darbo vietos saugos ir sveikatos reikalavimų.