Paslaugos

Traktorininkų pažymėjimų keitimas, dokumentų išdavimas

Keičiant traktorininko pažymėjimą reikalingi šie dokumentai:

1. Senas traktorininko pažymėjimas arba mokymo kursų baigimo pažyma (jei traktorininko pažymėjimas pamestas ar kitaip prarastas);

2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);

3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4. 1 nuotrauka 3×4.

Keičiant traktorininko pažymėjimą, dokumentai pristatomi darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Pastaba: traktorininko pažymėjimas galioja 10 metų.

 

Išduodami šie dokumentai:

1. Archyvinė pažyma apie mokymosi rezultatus.

2. Brandos atestatų bei jų priedų dublikatai.

(Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas)

3. Profesinio mokymo diplomų dublikatai.

4. Pažymėjimų dublikatai.

Informacija tel. 8 614 76 820

Vaikų maitinimo paslaugų teikimas

Įmonė, teikianti vaikų maitinimo paslaugas, yra VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla.

Maitinimo tvarkos aprašas

Valgiaraščiai