Priėmimas

Pagrindinis priėmimas (vasaros):

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.  (Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas (spausti čia) LAMA PBO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms)

2021 m. birželio 7 d – rugpjūčio 10 d. (Testų, jei taikomi, laikymas)

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d. (Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas)

2021 m. rugpjūčio 13 d. (Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam)

2021 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d. 14 val. (Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose)

(Informacija parengta vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-89 aktualia redakcija; 2021-04-06)

KVIEČIAME MOKYTIS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOJE

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS GIMNAZIJOS SKYRIAUS I KLASĖJE

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS GIMNAZIJOS SKYRIAUS II KLASĖJE

PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ PASIŪLA BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS