Priėmimas

Stojimas į profesines mokyklas vyksta centralizuotai, internetu. 

Priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (profesinis.lamabpo.lt) sistemą. 

 

 

 

 

2023 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI