Priėmimas

Pagrindinis priėmimas (vasaros):

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.  (Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms)

2021 m. birželio 7 d – rugpjūčio 10 d. (Testų, jei taikomi, laikymas)

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d. (Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas)

2021 m. rugpjūčio 13 d. (Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam)

2021 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d. 14 val. (Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose)

(Informacija parengta vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-89 aktualia redakcija; 2021-04-06)

PRIĖMIMAS Į VšĮ RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLĄ

Priėmimo į mokyklą prašymas IG klasės mokiniui

Priėmimo į mokyklą prašymas IIG klasės mokiniui

PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS PASIŪLA