Priėmimas

Stojimas į profesines mokyklas vyksta centralizuotai, internetu. 

Priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (profesinis.lamabpo.lt) sistemą. 

 

 

2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

——————————————————————————————————————————————-

 

2022-2023 M.M. SIŪLOMOS PROGRAMOS

PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ PASIŪLA BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS