Privatumo ir slapukų politika

VŠĮ RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS

 

Privatumo ir slapukų politika

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos interneto svetainėje. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

 

 

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

 

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

 

 

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 

 

 • Profesinio mokymo, vidurinio, pagrindinio ugdymo paslaugų teikimo;
 • Mokinių asmens bylų tvarkymo;
 • Dienynų pildymo;
 • Mokymo baigimo ir kitų pažymėjimų išdavimo;
 • Neformaliojo mokinių švietimo organizavimo;
 • Nemokamo maitinimo organizavimo;
 • Įstaigos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (mokinių kūrybiniai darbai, mokymosi pasiekimai, nuotraukos, filmuota medžiaga);
 • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo;
 • Mokinių gerovės Įstaigoje ir visuomenėje užtikrinimo;
 • Svarbaus Įstaigos turto saugumo užtikrinimo.

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

 

 

 • Bendrieji mokinių (nepilnamečių ir (ar) pilnamečių asmenų) asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, asmens dokumento kopija, negaliojančio vairuotojo pažymėjimo kopija, pažyma apie suteiktą/ atimtą teisę vairuoti transporto priemones;
 • Specialių kategorijų (nepilnamečių ir (ar) pilnamečių asmenų) asmens duomenys – apie mokinio sveikatą pagal formą Nr. 027/a;
 • Bendrieji mokinių (nepilnamečių ir (ar) pilnamečių asmenų) atstovų (tėvų/ globėjų/ rūpintojų) asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, gyv. adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris;
 • Klientų asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, asmens dokumento kopija.

 

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

 

 

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.); Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 str. 1b dalis.)

 

 

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

 

 

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 ,,Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo”, Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 ,,Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 

 

Kam VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla teikia ar gali teikti asmens duomenis?

 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklai tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas). Taip pat Raseinių rajono ir miesto savivaldybės ir joms pavaldžios įstaigos; LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Mokinių registras; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; Ugdymo įstaigos; Teisėsaugos institucijos.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos internetinėje svetainėje www.rtvm.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos teikiamas paslaugas.

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

Techniniai slapukai: Įstaigos internetinio puslapio lankytojams Įstaiga stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Įstaiga naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Įstaigos internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.

Funkciniai slapukai: Įstaiga taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu (pvz. slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Įstaigos siūlomas Prekes/ Paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Pirkėjo naršymą daro malonesnį.

Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Įstaiga naudoja siekdama suprasti, kaip Įstaigos lankytojai naudoja Įstaigos internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, Duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Įstaiga naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Įstaigos internetinė reklama. Įstaiga nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.

Komerciniai slapukai: šiuos slapukus Įstaiga naudoja talpindama Įstaigos reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.

 

 

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapukas

Slapuko turinys

Galiojimo laikas

Ar slapukas būtinas?

__cfduid

dc6200fd4ec6c4d1a6ab1b9145e2850f11568021091

12 mėn.

TAIP

__utma

143515510.318482208.1568021093.1568021093.1568021093.1

24 mėn.

TAIP

__utmb

143515510.1.10.1568021093

Pasibaigus naršymo sesijai

TAIP

__utmc

143515510

Pasibaigus naršymo sesijai

TAIP

__utmt

1

Pasibaigus naršymo sesijai

TAIP

__utmv

Pasibaigus naršymo sesijai

TAIP

__utmz

143515510.1568021093.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)

6 mėn.

TAIP

 

 

atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

 

 

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklą su prašymu suteikti informaciją apie VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla juos tvarko;
 • kreiptis į VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklą su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklai ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu rastine@rtvm.lt arba registruotu paštu adresu Muziejaus g. 8, LT-60122 Raseiniai. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

 

 

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.rtvm.lt.

Atnaujinta 2019-09-16