Profesinio mokymo modulių pasiūla

Profesinio mokymo modulių pasiūla

Bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokiniai kviečiami naudotis profesinio modulinio mokymo paslaugomis.

2021–2022 mokslo metų modulių  profesinio mokymo įstaigose pasiūla