Rugsėjo pirmoji – mokslo ir žinių diena

Rugsėjo pirmoji – mokslo ir žinių diena

„Ruduo…skaisčios ir didelės rugsėjo žvaigždės, miškais ir paupiais braidantis rūkas…

sidabrinių voratinklių raštai ryto rasos išpraustose žolėse – tai dar vienas  nužydėjusios vasaros  šypsnis. Taigi, sveikas vasaros takais sugrįžęs, RUGSĖJI“,- taip mokyklos bendruomenę pasveikino rugsėjo šventės vedėjai Andrius ir Augustė. Naujų mokslo metų pradžią paskelbė mokyklos direktorė Aurelija Dragūnaitė. Prie mokyklos buvo iškelta valstybinė vėliava.

Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė linkėjo visiems būti laimingiems, nes tik laimingas žmogus ugdo laimingą žmogų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Sakalauskienė pasveikinusi su rugsėjo pirmąją – mokslo ir žinių diena, pripildyta jaunatviško šurmulio, naujų svajonių ir vilčių, pristatė grupių / klasių auklėtojus / grupių vadovus.

Ne vienam mokyklos mokytojui šis rugsėjis jubiliejinis: nuo 5 iki 35-erių metų pedagoginio darbo stažą skaičiuoja Simona Petkutė, Silva Lapkauskienė, Vaida Abudauskaitė, Elena Bukauskienė, Jovita Žeižienė ir Ilona Petroševičienė.

Paskutinis šventės akcentas – bendruomenės foto sesija.