Sandėlio operatorius

Programos paskirtis. Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sandėlio operatoriui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius sandėlio darbus, valdyti ir eksploatuoti sandėlio įrangą, vykdyti krovos darbus ir pakuoti krovinius, valdyti krovos darbų įrangą.

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs sandėlio operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti visų tipų įmonių sandėliuose, taip pat padaliniuose ar skyriuose, kurie vykdo sandėliavimo, saugojimo funkcijas.

Sandėlio operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Sandėlio operatorius geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba.

Daugiausiai dirbama sandėliuose, prekių rūšiavimo, skirstymo vietose. Darbo metu sandėlio operatorius privalo dėvėti darbdavio išduotas asmenines apsaugos priemones.

Sandėlio operatoriaus darbo priemonės yra įranga, skirta krovoms darbams, prekėms žymėti, ženklinti, rišti, įvilkti, pakuoti (nerankinis pakavimas), atrinkti, rūšiuoti, matuoti, sverti.