Sėkmingai įgyvendintas projektas – indėlis į profesinį ugdymą rajone

Sėkmingai įgyvendintas projektas – indėlis į profesinį ugdymą rajone

VšĮ RTVM: sėkmingai įgyvendintas projektas – indėlis į profesinį ugdymą rajone

Praplėstas akiratis, praturtintos ir mokinių, ir mokytojų, ir vadovų žinios bei kompetencijos – tokie VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje (VšĮ RTVM) sėkmingai baigto įgyvendinti Erasmus+ programos projekto „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“ rezultatai. Stažuotėse trijose šalyse – Austrijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje – dalyvavo 24 mokiniai ir 7 mokytojai, turėję galimybę susipažinti su dualinio mokymo ir pameistrystės teikiamomis galimybėmis.

Pasak projekto vadovės, VšĮ RTVM Gimnazijos skyriaus vedėjos Jovitos Žeižienės, šis profesinio mokymo programų mokiniams ir mokytojams skirtas projektas atvėrė galimybes, susipažinus su šalyse, turinčiose gilias dualinio mokymo tradicijas, taikoma praktika, įžvelgti naujų galimybių taikyti šį modelį ugdymo procese. Tai ypatingai svarbu šių dienų kontekste, kai profesinis mokymas tiek Lietuvoje, tiek daugelyje Europos valstybių, stingant konkretų amatą įgijusių kvalifikuotų darbuotojų, pastaruoju metu išgyvena savotišką renesansą.

„Stiprų, konkurencingą darbuotoją galintį išugdyti profesinį mokymą šiuo metu kaip tikslą kelia Lietuvos švietimo politikos formuotojai, ugdymo ekspertai. Svarstoma, kaip profesinį mokymą paversti patraukliu, kad jį rinktųsi daugiau jaunuolių, o pats mokymas labiau atitiktų verslo ir visuomenės poreikius. Šis projektas, neabejoju, leido ir mokiniams, ir mokytojams, ir vadovams „parsivežti“ naujų, „šviežių“ idėjų, kur link galėtume judėti, svarstant apie dualinio mokymo modelio taikymą mūsų mokykloje“, – sako J. Žeižienė.

Anot jos, atsižvelgus, kad  VšĮ RTVM yra vienintelė ugdymo įstaiga rajone, teikianti profesinį ugdymą, projektas svarbus ir regione veikiantiems verslams, siekiantiems plėtros ir užsienio kapitalo investicijų. Tam svarbu užsitikrinti, kad regione būtų parengta kvalifikuotų specialistų, o jų įgyta tarptautinė patirtis – tik didina konkurencingumą.

Savo ruožtu, profesinio mokymo mokytoja Ilona Minialgienė akcentuoja, kad kiekviena tokia patirtis praturtina, leidžia į profesinį mokymą pažvelgti naujai.

„Siekdami naujos profesinio mokymo kokybės privalome judėti koja kojon su kitomis Europos šalimis. Tad tokia patirtis, kai galime vykti į vadinamuosius darbo stebėjimo vizitus, yra neįkainojama, siekiant naujos profesinio mokymo kokybės. Juk visi dirbame vardan vieno tikslo – parengti darbdaviui reikalingą talentingą ir kūrybišką darbuotoją“, – teigia I. Minialgienė.

Apie naujas patirtis vienas iš projekto dalyvių – Renaldas Dumskis – sako, kad įgytos žinios ir patirtis tokios, kurių nekeistų į nieką.  „Projektas – tai ir naujos žinios, ir nauji įgūdžiai, ir naujos patirtys bei, žinoma, pažintys. Mėnesio laiko stažuotė užsienyje leido ir susipažinti su mūsų specialybėje naudojamomis naujausiomis technologijomis, ir įgyti darbo komandoje patirties, sprendžiant kasdienius iššūkius. Be to, svariai praplėstas akiratis – kita šalis, kultūra. Paprastai tariant, tai patirtis, kurią nedvejodamas sutikčiau pakartoti. Vienareikšmiškai – tokie projektai reikalingi, rekomenduočiau kiekvienam, turinčiam galimybę, juose dalyvauti“, – sako automobilių mechaniko specialybę VšĮ RTVM pasirinkęs vaikinas.

Erasmus+ programos projektas „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“ įgyvendintas 2021-2022 metais, trijose šalyse organizuoti mokinių mobilumo bei darbo stebėjimo (angl. job shadowing) vizitai. Projekte prioritetas teiktas mažiau galimybių turinčių mokinių įtraukčiai. Be to, projekte dėmesys skirtas ekologiškam, t. y. vadinamajam žaliajam, keliavimui. Projektas finansuotas Europos Sąjungos lėšomis.