Socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės moksleivių profesinio meistriškumo konkursas

Socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės moksleivių profesinio meistriškumo konkursas

Gruodžio 6 d. Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre vyko socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės moksleivių profesinio meistriškumo konkursas „Aš noriu padėti“. Jame dalyvavo 5 mokinių komandos. Būsimieji socialinio darbuotojo padėjėjai pristatinėjo kūrybines užduotis tema „Socialinis darbas: nuo… iki…“, sprendė ,,Protų mūšio‘‘ užduotis, gvildeno įvairias praktines situacijas. Už dalyvavimą konkurse, pademonstruotas žinias, sumanumą ir gebėjimus dalyviai buvo apdovanoti padėkomis bei prizais.