Teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymas
Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas
Geros mokyklos koncepcija
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos
Vidurinio ugdymo bendrosios programos (pakeitimai)
Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašas

 

NUORODOS
http://smm.lt
http://www.chamber.lt
http://www.kpmpc.lt
http://www.aikos.lt