Ugdomosios veiklos kokybės aktualijos atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Ugdomosios veiklos kokybės aktualijos atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Gegužės 16 dieną VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokytojai dalyvavo seminare ,,Ugdomosios veiklos kokybės aktualijos atnaujinto ugdymo turinio kontekste‘‘, skirtą bendrojo ugdymo mokytojų dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti. Lektorė Olivija Saranienė pristatė aktualius bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo aspektus.