Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai programa 2022–2023 m. m. pagrindiniame ugdyme integruojama į neformalias pirminio profesinio mokymo programas: „Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas“ (IIGA, IIGB klasės); „Blynų gaminimo technologija“ ir  „Transporto priemonių važiuoklės techninis aptarnavimas ir priežiūra“ (IGA, IGB klasės).

Modulinėse pirminio profesinio mokymo programose Ugdymo karjerai programa  integruojama į modulį „Įvadas į profesiją“ (2022–2023 m. m.  Ugdymo plano 24 priedas).

Profesinis orientavimas integruojamas į profesinio mokymo dalykus / modulius profesinio mokymo proceso metu.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizuojamos Atvirų durų dienos. Šio veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Sakalauskienė (tel. (8 428) 70 315).

 

Mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt