Ugdymas karjerai

Nuo 2012 m. lapkričio mėnesio  mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje.

 

Projekto tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Ugdymą karjerai mokykloje pradeda vykdyti karjeros koordinatorė Elena Bukauskienė (101 kabinetas),  kuri mokiniams teiks individualias ir grupines konsultacijas karjeros klausimais. Mobili Karjeros konsultantė  Alma Radvilė.

 

Kviečiame visus mokinius, mokytojus ir kitus bendruomenės narius aktyviai įsijungti į šio projekto veiklą.

 

Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt