Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai programa 2021–2022 m. m. pagrindiniame ugdyme integruojama į neformalias pirminio profesinio mokymo programas: „Baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas“ (IIGA, IIGB klasės), „Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas“ (IGA, IGB klasės).

Modulinėse pirminio profesinio mokymo programose Ugdymo karjerai programa  integruojama į modulį „Įvadas į profesiją“ (2021–2022 m. m.  Ugdymo plano 25 priedas).

Profesinis orientavimas integruojamas į profesinio mokymo dalykus / modulius profesinio mokymo proceso metu.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizuojamos Atvirų durų dienos. Šio veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Sakalauskienė (tel. 8 42 70315).

 

Mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt