Ugdymas karjerai

„Ugdymo karjerai“ programa 2020─2021 m. m. pagrindiniame ugdyme  integruojama į ikiprofesinį mokymą ir pirminio profesinio mokymo modulį „Baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas“, modulinėse pirminio profesinio mokymo programose integruojama į modulį „Įvadas į profesiją“, nemodulinėse profesinio mokymo programose – į profesinio mokymo dalykus mokymo proceso metu.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizuojamos Atvirų durų dienos. Šio veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Sakalauskienė (tel. 8 42 70315).

 

Mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt