Ugdymas karjerai

„Ugdymo karjerai“ programa 2019─2020 m. m. integruojama į profesinio mokumo modulius.

„Suaugusiųjų profesinis mokymas: ateik, pamatyk, sužinok“: 2019-11-21 Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (organizatorius – Užimtumo tarnybos Raseinių skyrius).

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizuojamos Atvirų durų dienos. Šio veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Sakalauskienė (tel. 8 42 70315).

 

Mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt