UTA

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

 

Atnaujintose bendrosiose programose laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties. Tai reiškia, jog  mokinio tikslas bus ne tik įgyti žinių, tačiau ir mokėti jas pritaikyti, turėti daugiau šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų įgūdžių.  Siekiama ugdyti pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas.

 

Mokymosi turinys atnaujinamose programose pateikiamas išskiriant privalomą dalyko turinį (apie 70 procentų) ir pasirenkamą turinį (apie 30 procentų), kurį pasirenka mokytojas atsižvelgdamas į mokinių galimybes ir derindamas su kitais mokytojais. Ši nuostata galioja pagrindinio ugdymo programoms.

 

Atnaujintos programos nuo 2023-2024 mokslo metų bus pradėtos diegti devintose (I Gimnazijos skyriaus klasėse) ir vienuoliktose (I Gimnazijos skyriaus kursuose) klasėse, o nuo 2024 m. dešimtose (II Gimnazijos skyriaus klasėse) ir dvyliktose (II Gimnazijos skyriaus kurse) klasėse.

 

 

 

 

 

 

NAUDINGOS NUORODOS: