Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktorės 2023 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktorės 2023 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 p. 10 d. direktorius bendruomenei ir mokyklos tarybai, teikia svarstyti savo metų veiklos ataskaitą (toliau – Ataskaita). 

Susipažinti su direktorės Aurelijos Dragūnaitės 2023 metų veiklos ataskaita čia.

Prašome teikti pastebėjimus ir pasiūlymus dėl Ataskaitos vertinimo Mokyklos tarybos pirmininkui Virginijui Laurinaičiui el. paštu virginijus.raseiniai@gmail.com

Mokyklos bendruomenė teikia siūlymus 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje. Mokyklos taryba įvertinusi Ataskaitą ir mokyklos bendruomenės siūlymus, priims sprendimą dėl vadovo metų veiklos vertinimo ir pateiks jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.