2020-05-20 STARTUOS PRIĖMIMAS Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS

2020-05-20 STARTUOS PRIĖMIMAS Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Prašymų priimti mokytis į profesinio mokymo įstaigas registravimas ir pageidavimų (iki 3) pateikimas BPIS. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020-05-20 – 2020-08-07

Testų, jei taikomi, laikymas 2020-05-20 – 2020-08-04

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020-08-10 – 2020-08-11

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020-08-12 – 2020-08-14