Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse

Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse

Kintantis verslo pasaulis kelia iššūkius ir profesinio mokymo įstaigoms. Jose ugdomi mokiniai tampa verslo pasaulio dalyviais. Atsižvelgdama į švietimo politiką, įvardintą Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, naujas tendencijas darbo rinkoje, 2021-2024 metų Mokyklos strateginį planą, Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla teikė Švietimo  mainų paramos fondui (programa Erasmus+) projekto „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“ paraišką.  2021 metų rugpjūčio mėnesį gautas projekto įvertinimas nudžiugino mokyklos bendruomenę – projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas. Dalyvaudami projekte (nuo 2021-09-01 iki 2022-12-01) mokiniai ir mokytojai  stažuosis trijose Europos sąjungos šalyse: Austrijoje, Vokietijoje bei Lenkijoje. Įgyvendinant projektą numatyta vadovautis sąžiningumo, tvarumo, įtrauktiems bei įvairovės principais. Mobilumo projekto veikla turėtų prisidėti prie pokyčių rengiant ir įgyvendinant modulines profesinio mokymo programas, atveriant galimybes mokinių bei mokytojų kūrybingumui, ieškojimams, tobulėjimui, atvirumui.

Išliekamoji projekto vertė – naujų žinių ir gebėjimų, įgytų dalyvaujant mobilumo projekte, pagrindu brandinamos naujos mintys, idėjos, strategijos ateities veikloms, projektams.