Pirmosios pagalbos teikimas autoįvykyje nukentėjusiam asmeniui

Pirmosios pagalbos teikimas autoįvykyje nukentėjusiam asmeniui

Gruodžio 7 dieną motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo specialybės MKV(T)-2021 ir MKV(M)-2021 grupių mokiniams organizuota netradicinė pamoka „Pirmosios pagalbos teikimas autoįvykyje nukentėjusiam asmeniui“.
Pamokos tema itin aktuali mokiniams, nes visi vairuotojai privalo gebėti racionaliai įvertinti susiklosčiusią situaciją, galimas pasekmes ir suteikti pirmąją pagalbą. Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos instruktorė L. Galinaitienė supažindino mokinius su naujausiais pirmosios pagalbos teikimo metodais. Gebėjimas suteikti pirmąją pagalbą prisideda prie saugesnės aplinkos ir bendruomenės kūrimo.