Būsimieji virėjai išlaikė technologijų mokyklinio brandos egzamino pirmą dalį

Būsimieji virėjai išlaikė technologijų mokyklinio brandos egzamino pirmą dalį

Antro kurso būsimieji virėjai laikė technologijų mokyklinio brandos egzamino pirmąją dalį – produkto gaminimą.

Vertinimo komisija (vyresnioji profesijos mokytoja Zita Naujokaitienė ir profesijos mokytoja Marytė Koženiauskienė) ir darbo vadovė – profesijos mokytoja metodininkė Aurelija Katilienė- labai teigiamai įvertino mokinių gebėjimus. Mokiniai buvo atidūs, kūrybingi. Džiaugiamės jų sėkme.