DofE programos žygio vadovų mokymai

DofE programos žygio vadovų mokymai

Įvadiniuose DofE programos žygio vadovų mokymuose (mokymo centre „Daugirdiškės”) VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklai atstovavo DofE programos žygio vadovas Darius Bagdonas. Mokymų metu susipažinta vienų su kitais, su DofE programa, žygių dalies įgyvendinimu ir šiai daliai taikomomis nuostatomis. Mokymų metu buvo taikomi įvairūs metodai: diskusijos, darbas grupėmis, individualus darbas, atvejų analizė, patyriminis ugdymas gamtoje.
Lauksime šios veiklos mokykloje.