Konferencija „Ugdymo/si sėkmės istorija“

Konferencija „Ugdymo/si sėkmės istorija“

Mokinių atostogų metu dvi profesinės mokyklos – VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras ir VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla – susitiko pasidalinti darbo patirtimi. Buvo skaityti pranešimai, žiūrėta mokymo bazė, pasidalinta džiaugsmais ir rūpesčiais. Renginio pabaigoje Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė pasidžiaugė, jog ši metodinė diena buvo prasmingas, turiningas ir dvasingas renginys.

Pranešimų temos:

 1. VENNO metodas matematikos pamokose (matematikos mokytoja metodininkė Liubovė Kisielienė).
 2. ŽUVIES KAULŲ METODAS geografijos pamokose (geografijos mokytojas metodininkas Albinas Enčerys).
 3. „Z kartos ugdymas. Sėkmingas naujų technologijų taikymas profesinio ugdymo procese“ (profesijos mokytoja metodininkė Aurelija Katilienė).
 4. MINČIŲ ŽEMĖLAPIS per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Violeta Navickienė).
 5. MINUTĖ ISTORIJOS – KARŠTA KĖDĖ (istorijos vyresnioji mokytoja Jovita Kveselienė).
 6. STOTELIŲ metodas ugdymo procese ir neformaliajame ugdyme (vyresnysis kūno kultūros mokytojas Darius Bagdonas).
 7. KRITINIS MĄSTYMAS IR KŪRYBIŠKUMAS anglų kalbos pamokose (anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Matulaitė).
 8. „Profesinio mokymo sėkmės formulės paieškos“ (profesijos mokytojas metodininkas Virginijus Laurinaitis).
 9. PROTO SUKRĖTIMO metodas fizikos pamokose (vyresnioji fizikos mokytoja Berita Juškienė).
 10. PADĖKLIUKO metodas  (vyresnioji biologijos ir chemijos mokytoja Silva Lapkauskienė).
 11. BENDRAS PIEŠINYS (dailės mokytoja Elena Bukauskienė).
 12. „Profesijos mokytojo praktinė patirtis – kelias į profesinio mokymo kokybę“ (profesijos mokytoja ekspertė Danutė Asauskienė).
 13. PASAKA kaip metodas lytiškumui ugdyti  (tikybos mokytoja Danguolė Šarkuvienė).
 14. „QR kodo programėlės taikymas ugdymo procese“ (profesijos mokytoja Simona Petkutė)
 15. Taip pat pranešimus skaitė VšĮ Kelmės PRC matematikos mokytoja metodininkė Jovita Andrijauskienė bei lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dalia Griškevičienė.