Wilacho turizmo mokykla – dualinio mokymo pavyzdys Austrijoje

Wilacho turizmo mokykla – dualinio mokymo pavyzdys Austrijoje

Erasmus+ projekto dalyviai lankėsi Wilacho turizmo mokykloje, kurioje sėmėsi dualinio mokymo patirties. Austrija profesiniame mokyme taiko pameistrystės arba dualinio mokymo formą. Dualinis mokymas – tai toks profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymai yra atskirti bei vykdomi dvejose vietose: mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę dalį (20 %), ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje (80 %), kuri atsakinga už praktinių žinių, įgūdžių bei kompetencijų perdavimą. Mokinys profesinėje mokykloje mokosi apie 4 metus (priklauso nuo konkrečios profesinio mokymo programos), iš kurių kaip jau minėta 20 proc. mokykloje, ir 80 proc. įmonėje. Įdomus pastebėjimas, kad Austrijos žemėje (Austrijos federaciją sudaro 9 žemės, t.y. administracinis teritorinis vienetas) profesinėse mokyklose mokymo programos nedubliuojamos, t. y., yra viena mokykla rengia automechanikus, kita mokykla IT specialistus, kita žemės ūkio darbuotojus ir t.t.ym pameistrystės arba dualinio mokymo formą.